De kwaliteit van oncologische zorg staat in Nederland op een hoog peil. Dat neemt niet weg dat continue moet worden gewerkt aan verbetering van de zorg voor de oncologische patiënt. Daarbij is gefundeerd onderzoek van groot belang.

tubesStichting Fonds Oncologie Holland (SFOH) financiert wetenschappelijk onderzoek op het gebied van oncologie (kanker). Het onderzoek dat SFOH financiert kan variëren van medisch klinisch onderzoek, onderzoek gericht op preventie maar ook onderzoek dat betrekking heeft op  het welzijn van de oncologie patiënt.

Het streven is jaarlijks een aanvraag voor één of meer projecten uit te schrijven. De toekenning van de financiering vindt plaats volgens strenge selectiecriteria. Een Raad van Advies adviseert het Bestuur hierbij.